Waalse Kerk Breda
Informatie over huur van de kerk
A. Culturele en maatschappelijke doelstellingen: Instrumentale en vocale concerten, exposities door individuele kunstenaars; Activiteiten, waarbij culturele onderdelen een belangrijk bestanddeel dienen te zijn; Openbare erediensten en bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard; Diploma-uitreikingen door onderwijsinstituten Rondleidingen door onder andere de Vrije Gidsen Breda, Breda Promotions en Gilde de Baronie.   B. Zakelijke doelstellingen Het houden van vergaderingen, diapresentaties, seminars, symposia, kleine congressen, themadagen; Overige bijeenkomsten, zo mogelijk in samenhang met een culturele activiteit.   C. Burgerlijke huwelijk en partnerschapsregistraties (via Gemeente Breda).   ----------------   De huurprijs voor de onder A en B genoemde activiteiten bedraagt:   Per dagdeel: € 175,00 Een dagdeel bestaat uit 4 uren (wordt minimaal in rekening gebracht) Tarief II € 325,00 (twee aaneengesloten dagdelen) Tarief III € 475,00 (drie aaneengesloten dagdelen) Voor ieder uur meer dan een dagdeeltarief of dagtarief II wordt € 45,00 extra in rekening gebracht.   Voorbeeld berekening huur: Indien de kerk gehuurd wordt van 11.00 uur tot 16.00 uur wordt één dagdeel (van 11.00 uur tot 15.00 uur) en één uur (van 15.00 uur tot 16.00 uur) in rekening gebracht dus totaal € 175,00 + € 45,00 = € 220,00. Ook de uren, die nodig zijn voor voorbereidende werkzaamheden (versiering, afgifte van goederen ed.) worden in rekening gebracht, tenzij daar met de gastheer andere afspraken over gemaakt zijn.   De huurprijs voor Burgerlijke huwelijken / partnerschapsregistraties:   maandag t/m donderdag: € 230,00 vrijdag: € 255,00 zaterdag en zondag: € 280,00   Hierbij kan de kerk 2 uur gebruikt worden. Indien de gebruiksduur langer dan 2 uur bedraagt, wordt voor elke uur meer of een deel daarvan € 45,00 in rekening gebracht. In de winterperiode zal een extra verwarmingstoeslag van € 15,00 per uur van toepassing zijn.   ----------------   Voor alle huurperioden zullen servicekosten per uur in rekening worden gebracht.   Overige condities en mededelingen: Overige huurprijzen: > Vleugel: €   80,00 Een eventuele stembeurt op verzoek van de huurder is op kosten van de huurder. > Orgel: €   85,00 In overleg met de organist van de Waalse Gemeente. > Consistoriekamer: €   35,00 per dagdeel van 4 uren. > Repetities: €   75,00  -  door koren en solisten incl. gebruik vleugel.   Schoonmaakkosten: € 100,00 Kunnen na overleg met de huurder in rekening worden gebracht. Opties: Opties dienen schriftelijk te worden aangevraagd en worden bevestigd. Indien anderen op de optiedatum de kerk willen huren, wordt aan degene aan wie de optie is verstrekt 48 uur de tijd geboden de optie om te zetten in een definitieve huurovereenkomst of de optie te laten vervallen; indien de optie 4 weken vóór de activiteit niet is opgezegd, wordt deze automatisch omgezet in een definitieve huur overeenkomst.   Zitplaatsen: In de kerk zijn 175 zitplaatsen te realiseren met eigen stoelen en banken.   Consumpties: Consumpties als koffie, thee en frisdrank zijn tegen betaling verkrijgbaar. Het is in principe niet toegestaan eigen drank mee te nemen. Voor hapjes ed. kan in overleg gezorgd worden door onze gastheer. Ook voor partyservice kan in overleg gezorgd worden. Bij inschakeling van een cateringbedrijf dient 10% van de kosten van de catering aan de Stichting Waalse Kerk te worden betaald.   Orgelconcerten: Orgelconcerten eisen vooraf verleg met onze gastheer.   Tentoonstellingen: Bij tentoonstellingen en andere activiteiten zorgt de huurder voor toezicht en hulp bij het inrichten en opruimen. Bij verkoop tentoonstellingen wordt 10% van de opbrengst af gestaan aan de Stichting Waalse Kerk Breda als bijdrage tot instandhouding en restauratie van het rijksmonument.   Entreegelden: Heffing van entreegelden is toegestaan onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder.   Persberichten en programma’s: Persberichten, programma’s ed. dienen door de huurder tijdig te worden verzorgd. Persberichten van openbare activiteiten zullen op de agendapagina van de Website van de Waalse Kerk vermeld worden, alsmede op de posterplaatsen in de kerk.   Overige bepalingen: > Het is verboden spijkers, punaises, plakband, tape ed. aan te brengen op muren en deuren. > Housemuziek en disco ed., alsmede dansen in de kerk is ten strengste verboden. > De kerk dient na gebruik schoon en opgeruimd te worden achtergelaten. Alle door de huurder meegenomen materialen dienen na de huurperiode te worden verwijderd. > Tijden van inrichten, opruimen, openen en sluiten van de kerk worden geregeld volgens afspraak. > Het buiten strooien van bloemblaadjes, rijst, confetti ed is niet toegestaan.   Mededelingen betreffende “Cultuur tijdens het Middaguur” Van februari t/m november (met uitzondering van de maanden juli en augustus) vindt op iedere vrijdag van 12.00 uur tot  14.00 uur een lunchconcert in de kerk plaats. Exposities, aansluitend aan “Cultuur tijdens het Middaguur”, kunnen, indien gewenst en onder voorbehoud, op  aansluitende dagen worden voortgezet. De huur bedraagt dan € 75,00 per dagdeel. Tentoonstellingen kunnen worden ingericht op donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, doch in overleg met en onder  voorwaarden van onze gastheer.   Aanwezige materialen: Ophangmateriaal voor schilderijen, 3 schildersezels, geluidsapparatuur ed.; Tafelkleden (stomerij en/of waskosten worden in rekening gebracht); Gebruik altaarkleed € 5,00.   Beschadigingen, breuk ed. worden in rekening gebracht. OVERIGE PRIJZEN
CONTACT