Waalse Kerk Breda
Cultuur tijdens het middaguur
Onstaan De werkgroep CTM, in 1984 opgericht op initiatief van de Gemeente Breda, stelt zich ten doel een aantal culturele activiteiten in de Waalse Kerk te realiseren. Gedurende acht maanden per jaar (van februari t/m juni en van september t/m november) wordt elke vrijdagmiddag om 12 uur een inloopconcert georganiseerd. Sinds 1 januari 2020 is de werkgroep op verzoek van de Gemeente Breda een zelfstandige stichting geworden, die genoodzaakt is om een concertbijdrage van € 2,00 per concert te vragen.   Optreden en exposeren In principe kan ieder die een redelijk niveau in een muzikale/creatieve discipline heeft bereikt in aanmerking komen tot het geven van een concert of het inrichten van een expositie. De concerten zijn als regel klassiek van aard en worden gegeven door musici van alle leeftijden: muziekschoolleerlingen, conservatoriumstudenten, beroepsmusici en goede amateurs. Geïnteresseerde musici en beeldend kunstenaars wordt aangeraden goede nota te nemen van de ALGEMENE VOORWAARDEN.    Steunlidmaatschap Al ruim 35 jaar staan de vrijdagmiddagactiviteiten van de Waalse Kerk bekend in Breda en wijde omgeving. Het aantal bezoekers neemt nog steeds toe, de belangstelling van musici en exposanten om te mogen optreden of exposeren groeit eveneens. De werkgroep CTM ontvangt van de Gemeente Breda een kleine subsidie, maar die is niet toereikend om de organisatiekosten van deze gratis toegankelijke middagen betaald te krijgen. Daarom is eind 2019 besloten een concertbijdrage te vragen van € 2,00 per concert. De uitvoerenden vragen steeds vaken een honorarium, zoals in de zomer 2019 in de pers werd aangegeven. Voor de uitvoerenden is het ook vaak hun broodwinning dus is het legitiem dat ze dit vragen. Gelukkig zijn er veel sympathiserende steunleden, die jaarlijks een bijdrage, waarvan zij zelf de hoogte bepalen, storten op de bankrekening van de werkgroep, nus stichting. Mede dankzij deze giften slaagt de stichting CTM er telkens weer in deze activiteiten in stand te houden. Wilt u ook een bijdrage storten op onze rekening dan kan dat op rekeningnummer NL44 ABNA 0861 9437 08 t.n.v. Werkgroep Cultuur tijdens het Middaguur in de Waalse Kerk te Breda, onder vermelding van ‘steunleden’. In de kerk kunt u tijdens de vrijdagmiddagconcerten nadere informatie over dit onderwerp vinden.   Leden werkgroep CTM   Paul van Teeffelen voorzitter tel. Jaap Belt secretaris tel. 076-5640453 Marcel Dalinghaus penningmeester tel. 076-5223633 Fons Braat concertorganisatie tel. 076-5713727 e-mail: fons.braat@wxs.nl   Secretariaat werkgroep CTM: Catharinastraat 83 4811 XG Breda. tel. 076-5223633 email : info@waalsekerkbreda.nl  o.v.v. CTM